Loading...
 Sfatul Țării Românilor de Pretutindeni
Aristide Buzuloiu / Site ATITUDINI
Aristide Buzuloiu

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 
Scurt - modest compediu selectat despre: trecut,prezent si viitor!
 
[O primă INCURSIUNE, ca INDEMN LA A NE IMAGINA SI INTELEGE istoria OMENIRII, PREVIZIONATA DE UNII GANDITORI!]

SUNTEM CONTEMPORANI la DESAVARSIREA luptei celui de AL 3-lea VAL= post imperialism!
Cap. I - Scurta introducere:
Gânduri extrase, INTERPRETARI, DEZVOLTARI etc. plecând dela Cartea "AL TREILEA VAL=Alvin Toffler "
IN PREZENT, în toate domeniile vieţii sociale [familie, şcoală, afaceri, biserici, comunităti, etc.] în sistemele energetice şi de comunicaţii, se simte nevoia creării unor forme noi, proprii celui de Al Treilea Val deşi sunt deja foarte mulţi oameni, colective, care s-au şi apucat de acţiune. Nicăieri însă destabilizarea şi reformarea paşnică a structurilor nu este mai acută şi mai plină de primejdii decât în lumea politică aflată la putere. Si tocmai în acest domeniu întâlnim ANCHILOZARE şi în mică măsură IMAGINATIE, EXPERIMENTARE, DISPONIBILITATE pentru o schimbare fundamentală.=!

Primul Val: In decursul multelor milenii populaţia lumii ar putea fi împărţită în 2 categorii: "primitivă " şi "civilizată". Prima categorie o formau popoarele care trăiau în cete mici, triburi, colectivitaţi, etc. şi îşi agoniseau hrana, culegând, vânând şi pescuind şi pe care revoluţia agricolă le ocolise. Lumea civilizată era partea planetei în care majoritatea oamenilor lucrau pământul = aproape automat oriunde apărea agricultura, se instala civilizaţia. Ca notă comună, viată era organizată în jurul satului: era o diviziune simplă a muncii şi aveau câteva caste-clase bine şi strict delimitate: aristocraţia, preoţii, razboinicii, iloţii, sclavii sau şerbii. In toate, naşterea hotăra poziţia fiecăruia în viată, iar puterea era riguros autoritară. Economia era practic descentralizată şi fiecare comunitate producea aproape tot ce-i trebuia ! Istoric, până în anii 1650-1750 a funcţionat lumea numită a Primului Val.

Al Doilea Val: A apărut după o bătălie sângeroasă prelungită dintre apărătorii trecutului AGRICOL şi partizanii viitorului INDUSTRIAL! Respectivele forţele s-au ciocnit frontal, dând la o parte, decimând uneori populaţiile primitive. In Statele Unite, ciocnirea a început odată cu sosirea europenilor, care doreau să împământeze urgent civilizaţia AGRICOLA. Dar imediat după venirea fermierilor, au sosit şi primii industriaşi, comercianţi-intermediari, ca primi agenţi ai al viitorului = al doilea Val!
Tensiunile dintre acesţia au apărut în 1861 când a izbucnit primul conflict armat, pentru a decide dacă viitoarea societate va fi eminamente agricolă sau industrială. Lupta a fost decisă de armatele nordiste, ale industrializării!
Lupta s-a extins şi pe alte continente şi pe la mijlocul secolului XX, lupta la nivel planetar s-a încheiat în favoarea celui de al Doilea Val!

AL Treilea VAL: pentru a intelege mai uşor această luptă actuală, în derulare vom prezenta rezumativ -în comparaţie- principalele lor ţinte ca:
- Una urmăreşte perpetuarea instituţiilor cheie a societatii industriale de masă: familia electronică, învătământul de massă, corporaţia gigant, sindicatul de massă, statul naţional centralizat pretins democratic şi guvernarea pseudo-reprezentativă şi recent doritul JANDARM mondial!;
- Cealaltă crede că cele mai presante probleme pornesc azi de la energie, război, sărăcie-nedreptate, degradarea gravă a ecosistemului, destrămarea relaţiilor de familie, inexistenţa unei armonii sociale reale, creşterea mortalitaţii-morbidităţii, un indicele demografic haotic şi nevoia unei adevărate democraţii semidirecte, a deciziilor "minorităţilor," etc.

Cap. II - CE-I de STIUT, de FACUT= PROIECTII spre dezbatere şi decizie:
"CREAREA-DEZVOLTAREA UNEI NOI CIVILIZATII !"
Temelia noastra: PRIMORDIALITATEA SPIRITULUI, cea DECIDENTA în binomul -spirit şi materie- [zicala "DE LA CAP NI SE TRAG TOATE" -bune sau rele-!]

PSIHOSFERA, caracterizată azi printr-o derută psihologică majoră:
*Proliferarea religiilor, sectelor, grupări etc. creştine-satanice-atee ;
*Incercarea de manipulare a spiritului uman in găsirea raspunsului la eterna întrebare = DE CE NE NASTEM, DE CE TRAIM şi de ce MURIM!
- idolatria secolelor înaintea Naşterii lui Hristos, deşi a fost redusă, continuă în noi variante de deturnare de la incontestabilul nostru CREZ:
- ne naştem etc... prin VOIA şi GRIJA permanentă a UNUI singur CREATOR Dumnezeu, pentru a ne mântui de păcatul ereditar al lui Adam şi Eva, luptând cu ISPITELE Satanei, în favoarea BINELUI, iubirii aproapelui, respectând legile Decalogului, Crezului creştin, pentru a DOBANDI VIATA VESNICA, a IMPARATIEI CERURILOR, lăsând urmaşilor noştri acelaşi TEL !
- existăm pentru a procreea şi a ne bucura de darul Divin, acela ca soţiile noastre să facă minunea naşterii copiilor noştri spre viaţa veacului!
*Deprecierea continuă a echilibrului psihic:
- creşte alarmant numărul sinuciderilor in rândul tinerilor -alcoolism, droguri, depresii nervoase, prostituţie, criminalitate, vandalism, stresul acut, abandonul scolar, pornografia, etc. generic "turbulente psihologice";
- viaţa noastră cea de toate zilele, se desfăşoară obositor, cu nervii supra intinşi-irascibili, gata să ne iesim din fire în orice clipa şi din orice!
- media popularizeaza excesiv pe cei schizofrenici, excentrici, etc. a caror comportamente antisociale devin-neaşteptat-"exemple" de urmat!?
- OAMENII caută IDENTITATI care să le REFACA PERSONALITATEA, apelând şi la terapii oculte care să le confere, măcar pentru o clipă starea de EXTAZ! [au apărut religii morbide, experienţe sexuale, meditaţii, etc.]; -dezintegrarea morală se extinde, facând mereu mai nesigură viaţa şi practic ne sufocăm în atmostera CIVILIZATIEI MURIBUNDE!
*SINGURATATEA devine insuportabilă [sau Nevoia de COMUNITATE]
- toţi cei rămaşi singuri, se plâng de izolare socială, de lipsa unor relaţii sănătoase cu societatea din jur şi mediul familial al primului val;
- proliferează industriile de divertisment, care nu EXCLUD drogurile, prostituţia, jocurile de noroc, etc. cu consecinţe nefaste de multe ori ! -companiile mărindu-se, angajaţii pierd sentimentul de loialitate de comuniune cu colegii lor de muncă, iar individualizarea excesivă, reduce şansa de a-ţi găsi un partener cu preocupări identice sau care să-i apropie
[pe viitorii parteneri conjugali sau pe cei din societate, scoală, etc.]
- se simte nevoia restaurării comunitaţii, care indiscutabil va trebui să inceapă cu întemeerea familiei clasice şi de recuplare a generaţiilor; -asocierele mici dintre rude prieteni pot uşor creea companii MICI inovatoare, autogestiune, dezvoltând spiritul de comunitate=cooperative!
- pensionarea parţială, ar da de lucru unor persoane deja pensionate sau doritori de lucru cu timp parţial, ar consolida generaţiile=comunitatea
- de ce unele cluburi nu ar putea deveni loc de intâlnire-socializare oneste şi decente [nu pentru ţinte strict specializate sau restictive];
*TELECOMUNITATEA
- electronica crează posibiltatea de comunitate lucrativă / domiciliu/ dar totodata asigură şansele unor comuniuni spirituale la distanţă!
- structura, este nevoia unui individ de a aparţine unei structuri, in care acesta are răspunderi sau coordonări al lucrului in colectiv,
*ORGANIZATII civice ale VIETII laice sau confesionale..[ altele ca ştiute ]
- un tip nou benefic, grupuri care să dea ajutor onest tematic: pentru legarea unor prietenii, căutarea unui loc de muncă, de recreere, care să facă un învătământ specializat, cluburi pentru mame, bătrâni, bolnavi, etc.
*PERSONALITATEA VIITORULUI - reluarea intenţiei vechi a "omului nou" !
- nu cel rezultat din mutaţii genetice, ci cel cu "Caracter social "... capabil să crească copii, să-i educe pentru muncă, să ne reprezinte, etc.
- un nou mod de a forma tânăra generaţie [mai mult în afara clasei] care să înceapă instruirea mai devreme, să aibă abilitaţi universale [să fie un lucrător, adaptabil la orar glisant, alt ritm de muncă, responsabilizabil];
- etica prosumatorului nou, inseamnă că munca nu se rezumă doar la cea de a produce pentru piaţa, ci şi cea pentru sine, îmbinând munca zisă teoretică cu cea practică, dezvoltăndu-i multilateralitatea şi mobilitatea ;
- eul configurativ, înseamnă o revoluţionare a spaţiului nostru interior, în care se îmbină munca pentru bani, cu cea pentru sine şi în folosul altora ;
*MAUZOLEUL POLITIC - crearea unor noi instrumente politice
- astăzi trăim sub domnia democraţiei reprezentative care ne-a dus la lipsa de coerentă: energetică, urbanism, mediu, familie, morală socială, practic la destrămarea mecanismului decizional, care efectiv s-a blocat ;
- se emit mii de reglementări centralizat, ce se dovedesc irealizabile, demonstrând în fapt falimentul celor ce ne conduc!
- omenirea a cunoscut dealungul istoriei sale perioade când treburile statale blocându-se -a apelat- a creat conducători MESIATICI, ca autorităţi-dictaturi salvatoare. Cu excepţia Mântuitorului lumii Isus Hristos a cărui autoritate spirituală dăinue de peste 20 secole, toti ceilalţi au rămas doar cu amintirea faptele lor=ca asasini criminali atavici ai semenilor lor!
- conducerea forte se bazează pe 3 idei evident total greşite: mitul eficacitaţii false a dictatorului; că stilul autoritar din trecut, poate da rezultate şi în prezent sau în viitor; neînţelegerea complexităţii vremurilor noastre, care l-ar face pe un dictator ca pe un slăbănog nevolnic!?
- interdependenţa mondială face ca instituţiile actuale să fie operativ neputincioase / nesincronizarea istorică a creat multe proiecte depăsite/
- trâmbiţata temă a integrării, din start a dovedit "lecţii neînvăţate". Complexitatea problemelor necesită coordonarea unui corp de specialisti, guvernul blocându-se în faţă multitudinii înţelegerii temelor de rezolvat şi a luării unor decizii corecte, a căror termene se accelerează mereu!
- consensul decizional a devenit o utopie=sistemul social diversificat respectând evoluţia biologică a omenirii a erodat vechile noţiuni istorice "ale unităţii naţiunii ", prin existenţa varietăţilor, dezideratelor specifice;
- implozia decizională, ne face să ne simţim "lipsiţi de conducere".

a. DEMOCRATIA SECOLULUI XXI
- prescurtând argumentele, faptele arată că asistăm la sclerozarea multor sisteme de guvernare contemporane şi că este obiectiv necesar să reproiectăm multe concepte-practici, începând cu ce este DEMOCRATIA!
- puterea MINORITATILOR, care depăşeşte sfera "minoritaţilor etnice" care lasă în urmă DECIZIA MAJORITATII al al 2-lea val, a fost justificată de faptul că majoritari au fost SARACII, care in viitor NU VOR mai FI!
- viitoarea societate va fi nu doar religioasă [vezi A. Malraux] ci mult mai variată, deschisă, colorată şi de o diversitate remarcabilă; faptul va cere soluţii inventive, care s-o legitimeze, prin instituţii sensibile la schimbare, la dinamica multiplicarii lor; care vor trebui să întărească rolul diferitelor minorităţi, permitându-le totodata să formeze MAJORITATI!
- simbolurile democraţiei=majoritatea înseamnând 51% şi URNA DE VOT, devine un mod grosier de evaluare, care nu reflectă adevărul: câţi anume doresc un anumit lucru şi cu câtă intensitate!; deasemeni nu spune nimic ce anume ar putea să cedeze în schimbul a cea ce li se oferă!
- se profileaza alternativa ca alături de DA / NU să fie şi intrebări ca: consimt la majorarea cu... a impozitului ce ar urma să susţină proiectul...
- sistemul actual al partidelor devine perimat şi trebuiesc inventate "partide modulare temporare" adaptate configuraţiilor la zi a minoritătilor!

b. DEMOCRATIA SEMI DIRECTA
- fără detalii, aceasta ar insemna o conlucrare între 2 categorii de aleşi= reprezentanţi si autoreprezentări! Tema are multe argumente pro/contra fapt pentru care sprijin un anteproiect ce să fie supus dezbaterii publice!

c. IMPARTIREA DECIZIEI
- se dovedeşte imperios că descentralizarea spre structuri locale este nu doar un mod democratic, dar şi cel de descongestionare a centrului şi foarte probabil o mai eficientă folosire a elitelor-specialiştilor dispersaţi.
- ca si tema precedenta, optăm pentru o larga dezbatere publică!

In loc de "clasica" încheiere
Rugăm, cu permisiunea cititorilor şi implicit al autorului citat -Alvin Toffler- care a PROVOCAT aceasta "dizertaţie"sa transcriem o parte a finalului său:
"Cu cât vom începe mai curând să edificăm instituţii politice alternative bazate pe cele trei principii descrise mai sus -puterea minoritaţilor, democraţia semi directă şi împărţirea deciziei- cu atât mai mari vor fi şansele pentru o tranziţie paşnică. Nu schimbările ca atare sunt cele ce sporesc riscurile, ci încercarea de a împiedica efectuarea lor. Incercarea oarbă de a apăra structurile perimate este cea care creează pericolul unor înfruntări sângeroase...!
Aceasta înseamnă, că pentru a evita o bulversare violentă, trebuie să începem de pe acum să ne concentrăm asupra problemei sclerozării structurilor politice în lume. Si să nu rezervăm aceasta problemă experţilor -specialiştilor în drept constituiţional, avocaţilor şi politicienilor- ci să facem din ea o preocupare a publicului însuşi- a organizaţiilor cetaţeneşti, a sindicatelor, a comunităţilor religioase, a grupurilor de femei, a minorităţilor etnice şi rasiale, a oamenilor de ştiinţă, a gospodinelor şi a oamenilor de afaceri;
Ca un prim pas, ar trebui să iniţiem o cât mai largă dezbatere publică cu privire la necesitatea unui nou sistem politic, acordat la nevoile civilizaţiei celui de al Treilea Val. "
Preşedinte fondator ST-ESN : Aristide Buzuloiu

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Stroke
  • Quote
 
  • 250 Characters left