Loading...
 Sfatul Țării Românilor de Pretutindeni
Aristide Buzuloiu / Site ATITUDINI
Aristide Buzuloiu

Evaluare utilizator: 0 / 5

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 
Stimaţi ROMÂNI DE PRETUTINDENI !

ONG-non profit Sfatul Tării, constatând ca şi Dvs, continua DEGRADARE a VIETII NOASTRE, caracterizată totodată şi de maximizarea NESIGURANTEI zilei de mâine, VĂ INVITĂ să analizaţi URMĂTOARELE GÂNDURI, azi în faza de ANTEPROIECT, spre a le înscrie după primirea OPINIILOR celor ce doresc să se implice în scopul de a declanşa împreună organizarea unei REVOLUŢII MORALE PAŞNICE!
VĂ MULŢUMIM!

Pentru detalii, vă rugăm să studiaţi textul ce urmează:
1 - PRINCIPII GENERALE (vezi şi Statutul)
- Nu luptăm niciodată ÎMPOTRIVA vreunei persoane fizice sau decidente, deci NU DISTRUGEM ceva sau pe cineva, ci NE PROPUNEM sa CONSTRUIM ceva meritat, considerăm noi, de naţiunea noastră: O VIAŢĂ NORMALĂ în PACE şi ARMONIE!
- Pe cei vinovaţi de starea de degradare a natiunii si vietii noastre, îi sfătuim să rămână la dispoziţia PUTERII UNOR LEGI DREPTE, noi acceptând LEGILE MORALEI DIVINE, incluzând şi regula: "NOI NU VREM MOARTEA PĂCĂTOSULUI, ci ÎNDREPTAREA LUI";
- Considerăm că pe toţi ne aşteaptă judecata de „apoi", la indemâna DUMNEZEULUI UNUL, CEL ADEVARAT = CREATORUL tuturor văzutelor şi nevăzutelor, judecată pe care NIMENI NU O POATE OCOLI! „Nici soldatul, nici impăratul!"
- Considerăm de asemenea că orice iniţiativă se bizuie pe un Anteproiect ce devine act normativ şi capătă puterea de aplicare, după ACORDUL DEMOCRATIC AL FORTELOR legale ale COMUNITATILOR alese majoritar, prin metode transparente a căror onestitate să poată fi dovedită; în cazul apariţiei unor contestatii sau în faţa unor decizii de forţă majoră, decizia finală se va lua doar printr-un REFERENDUM al MAJORITATII ABSOLUTE
- Considerăm că PENTRU NIMENI nu trebuie să existe PRIVILEGII, de niciun fel şi sub nicio formă!
- Sustinem ca regulă generală, că PROFESIONIŞTII şi doar aceştia, trebuie să fi FOLOSIŢI în treburile cetăţii, iar CONTROLUL se fie făcut de BENEFICIARUL REAL, iar NU de UN OARECARE MANDATAT abuziv!
- Temelia democratiei, este LIBERTATEA DE EXPRIMARE, ca DREPT ce NU POATE fi îngrădit de nimeni, inclusiv în starea de urgenţă.
- În baza principiului SOLIDARITĂŢII NAŢIONALE, în vremuri de restrişte, va trebui ca toţi facem SACRIFICII unitare, nu doar NORODUL!

2 - ASPECTE ALE LUMII CONTEMPORANE pag. 2 color
- încă din ianuarie 2009 Sfatul Tării avertiza, fără succes, că SUNTEM MANIPULAŢI pretinzându-se că ne-am afla în faţa "unei CRIZE ECONOMICE ciclice a CAPITALISMULUI"; că omenirea ar fi „LA RĂSCRUCEA dintre SFÂRŞITUL celui de al 2-lea VAL industrial şi ÎNCEPUTUL celui de al 3-lea VAL, al unei LUMI NOI, lumea erei informaţionale" etc.

De fapt, „noua lume" este marcată de O PROFUNDĂ CRIZĂ MORALĂ ascunsă perfid de dictatura forţelor MALEFICE mondiale! Se omit VOIT avertismente precum cele ale lui Andre Malraux: „Secolul 21 va FI RELIGIOS SAU NU VA FI DELOC!"

- DECIDENŢII lumii atee satanice, cu sprijinul SLUGILOR SATANEI, au decis, după secole de exploatare în care au ACUMULAT abuziv BOGĂŢII IMENSE, iar SĂRĂCIA a cuprins majoritatea populaţiei lumii şi afectat grav ecosistemul, să instaureze (sub ameninţarea războiului nuclear) o NOUĂ ORDINE MONDIALĂ în care, prin forţă, să SUBJUGE omenirea unui GUVERN unic!

- asistăm la fenomenul cel mai grav, cel al disoluţiei FAMILIEI, totodată la proliferarea unor fenomene îngrijorătoare cum ar fi consumismul, dezmăţul sexual, plata ne-muncii (încurajarea inactivităţii, crearea de cazinouri-cluburi şi jocuri de noroc, înstrăinarea avuţiei naţionale prin furt instituţionalizat, excrocarea capitalului şi îndatorări înrobitoare etc.).

Observăm de asemenea cum lupta contrariilor, se extinde şi se consolidează in DOUĂ clase sociale cu interese ANTAGONISTE, clasificată de pandurul gorjean Tudor Vladimirescu: "TAGMA JEFUITORILOR" protejată de legi făcute de ei anume pentru a le conserva afacerile, interesele etc. si NORODUL, a cărui sursă de venit este aceea de a-şi vinde capacitatea de muncă pe mai nimic!

JEFUITORII îsi apără averile, lăsând voit haosul, prin aceasta un câmp liber: violenţei, alcoolismului, depravării morale, crimei organizate, creşterii ratei sinuciderilor şi multor altor fenomene sociale dintre cele predilect malefice.

În acest scenariu diabolic construit sub masca manipulării prin minciună, vor OMORÎ pe mulţi dintre cei ce cad pradă alcoolismului, consumului de stupefiante de orice fel sau cei care acceptă incultura si ignoranţa, împinşi spre „a preda armele" sub deviza suicidă „asta-i viaţa";

- totodată, biserica lansează false principii ca "FERICIŢI CEI SĂRACI", iar în acest timp falşii slujitori ai unui fals Dumnezeu, se îngraşă, fac averi si sunt protejaţi de false legi-ierarhii, înşelând-exploatând enoriaşii!

- putem spune în concluzie, că în momentul de faţă trăim apocaliptic: bogaţii de pretutindeni şi-au propus mai nou să realizeze EXTERMINAREA a miliarde de SĂRACI la nivel planetar, fiecărui stat, inclusiv României, revenindu-i „o cotă" din acest holocaust.

CONCRET exterminarea săracilor, continua si în această toamnă-iarnă când FOAMETEA, SUBNUTRIŢIA, BOLILE, inclusiv cele provocate prin alimente, vaccinuri şi false medicamente, vor secera VIEŢI NEVINOVATE!

3 - SOLUŢII spre DEZBATEREA-DECIZIA SOCIETĂŢII CIVILE - pag. 3 color

Ne adresăm clasei sociale formate din SĂRACII ţării şi ai lumii: NORODUL, cei care reprezintă cca. 2/3 din alegătorii ţării, CEI CARE MUNCESC CINSTIT şi cu ADEVARAT, fie cu braţele fie cu mintea, cei care produc PLUS VALOAREA, temelia dezvoltării societăţii şi a progresului.

Considerăm că aceşti OAMENI, doar printr-o renaştere morală şi lepădându-se DE FORŢELE MALEFICE ale lui satan, ÎNTORCÂNDU-SE la DUMNEZEU = UNUL CREATORUL DIVIN = cel ADEVARAT, POT ŞI TREBUIE, ca înainte de JUDECATA DE APOI, SĂ REDEVINĂ FORŢA MAJORITATII DECIDENTE în fiecare ţară-bazata pe spritului specific STATULUI NATIONAL o comunitate!

Aceşti oameni conştientizând pe deplin DRUMUL GREŞIT, vor alege NOUL DRUM: cel AL CREATORULUI DIVIN = Dumnezeu UNUL - Sfintii nostri Parinti.

În concluzie: O ROMANIE în CREDINTA, DOAR a ROMÂNILOR.

ROMÂNII să fie singurii STAPÂNI în pe casele LOR, pe glia LOR, pe bogăţiile şi munca LOR cinstită!

Străinii sunt doar OASPEŢII NOSTRI, iar etniile minoritare vor fi acceptate doar ca cetăţeni cu anumite drepturi CIVICE inalienabile (mai puţin dreptul de a fi ales), dar fără privilegii sau libertăţi pentru PRETENŢII teritoriale sau favoruri de orice altă natură materiala!

Pentru toate acestea şi similare pe cale de consecinţă propunem unele soluţii, supuse dezbaterii publice:

A - ABANDONAREA capitalismului-imperialist, care urmăreşte MAXIMIZAREA EXPLOATĂRII POPOARELOR, EXTERMINAREA SĂRACILOR şi instalarea noii ORDINI MONDIALE: A FORTELOR RĂULUI!
B - REALIZAREA unei NOI DIRECŢII a societăţii: A RECONCILIERII omului cu DUMNEZEU UNUL şi totodata cu NATURA-mediul înconjurător şi între toţi semenii, prin statuarea unor norme morale de bază ale societăţii, anume:

- LEGEA IUBIRII UNIVERSALE a LUI DUMNEZEU Unul şi a APROAPELUI =nu-i face altuia, cea ce ţie nu-ţi place!
- LEPĂDAREA definitivă de SLUJITORII SATANEI deghizaţi sub diverse forme;
- VIAŢA LUMEASCĂ TREBUIE să-şi urmeze destinul DIVIN: continuarea vieţii=nemurirea!
- să nu uităm că după moarte, cu TOŢII vom ajunge în faţa JUDECĂTORULUI DIVIN care ne va răsplăti sau condamna, doar după faptele noastre, bune sau rele!

C - REFORMAREA politicienilor este o ţintă falsă, adevărata ţintă neputând fi decât aceea a DECIZIEI de a părăsi VECHIUL DRUM şi a VIRA pe DRUMUL CU SENS UNIC, anume calea prezisă cândva de Andre Malraux: „Secolul XXI va fi religios sau NU VA FI DELOC".

Acest NOU DRUM va cuprinde printre altele şi o reformă a statului:

1 - STAT NAŢIONAL-UNITAR ROMÂN REÎNTREGIT cel puţin în graniţele dobândite la 1 decembrie 1918 şi TOTODATA şi un stat INDEPENDENT şi SUVERAN neangajat în structuri sau politici partizane de tipul NATO, Uniunea europeană, etc. - pag. 4 color

- Denumirea statului să fie: „DACIA-ROMÂNIA", căci noi nu suntem urmaşii Romei, ci ai geto-dacilor LIBERI.

Geto-dacii-tracii sunt cei care au constituit unul dintre primele state civilizate ale Europei antice, care au fondat ginta latină (astăzi sunt cunoscuţi sub numele greşit de „etrusci", aceştia fiind de fapt GEŢI plecaţi din bazinul Oltului şi stabiliţi în nordul Italiei de astăzi) au constituit al doilea stat ca mărime şi putere în Europa (pe timpul lui Burebista), au înfruntat Imperiul Roman atât în timpul lui Burebista, dar mai ales în vremea lui Decebal (Diurpaneus), au scuturat jugul lui Traian după 164 de ani de asuprire şi în final au distrus Roma în anul 410 d.Chr., sub comanda regelui get (NU „got"- altă denumire falsă) Alaric.

„Etruscii" şi „goţii" au fost în realitate GEŢII (getae), STRĂMOŞII NOŞTRII!

România nu va trebui sa fie NICIODATĂ un stat MULTINAŢIONAL, ci UN STAT AL ROMÂNILOR, cu posibilitatea acceptării unor etnii conlocuitoare, dar sub condiţia adoptării de către acestea a CULTURII ROMÂNEŞTI; O SINGURĂ LIMBĂ şi un SINGUR POPOR.

2 - Prin LEGE, accesul în cadrul înaltelor funcţii şi demnităţi ale aparatului de stat, nu va fi permis DECÂT persoanelor care:
 • sunt de NAŢIONALITATE română;
 • sunt NUMAI de CETĂŢENIE română.
„Naţionalitatea" este dată de apartenenţa ETNICĂ (sau genetică) a persoanei, în vreme ce „cetăţenia" este un contract de facto încheiat între persoana fizică şi unul sau mai multe state, prin care reciproc persoana şi statul/statele, îşi conferă drepturi şi obligaţii.

Se va interzice accesul în cadrul aparatului de stat al persoanelor care au mai multe cetăţenii sau care, chiar dacă au cetăţenie română, nu sunt şi de naţionalitate română.

3 - REINTRODUCEREA PEDEPSEI cu MOARTEA, inclusiv pentru infracţiuni economice cu grad mare de periculozitate socială: SUBMINAREA ECONOMIEI NAŢIONALE, SABOTAJUL, SUBMINAREA PUTERII DE STAT, DEZASTRE ECOLOGICE provocate, etc.

4 - INTERZICEREA FINANŢĂRII de la BUGET a PARTIDELOR POLITICE şi a oricăror alte forme de organizaţii, asociaţii, firme etc. cu caracter PRIVAT.

5 - INTERZICEREA funcţionării organizaţiilor politice/partidelor, pe criterii ETNICE; vor funcţiona doar organizaţiile etnice cu caracter nepolitic şi finanţate doar cu capital privat.

6 - BOGĂŢIILE SOLULUI, SUBSOLULUI, apelor, pădurilor, dar şi pământul, domeniile şi sectoarele STRATEGICE,  vor fi TOATE în proprietatea şi admnistrarea STATULUI. Limitele proprietăţii private vor fi stabilite prin legi specifice.

7 - EMITEREA şi circulaţia monedei naţionale se va face DOAR prin structuri bancare de STAT NAŢIONALE sub coordonarea Băncii Naţionale. În schimburile de mărfuri, se va folosi şi o altă monedă, printr-o singură Bancă de Comerţ Exterior aflată în subordinea şi administrarea Băncii Naţionale.

Băncile cu capital mixt sau străin vor fi interzise; toate imediat VOR TREBUI (pag.5 color) naţionalizate şi recuperate profiturile! Normalizarea monetară va fi realizată prin RE-naţionalizarea capitalului şi supusă unui sever control al fluctuaţiilor speculative ale monedei.

8 - Se va reactualiza legea 18/1968 privind averile ILICITE, prin confiscare totală, iar în cazuri grave şi cu pedeapsa capitală sau detenţie pe viată!

Totodată, se va înfiinţa închisoarea datornicilor.

9 - STAT LAIC. INTERZICEREA finanţării din buget a CULTELOR, acestea se vor organiza şi sustine DOAR prin CONTRIBUTIA credincioşilor - sub control gestionar al bugetelor, inclusiv utilizarea donaţiilor primite şi a modului cum sunt cheltuiţi banii sau gestionate averile. Totodata pământurile, pădurile şi similare, care depăşesc o anumită suprafaţă prevăzută prin lege, se VOR NATIONALIZA şi preda natiunii spre folosinţă.

10 - TOATE VENITURILE LUNARE se vor impozita progresiv, plecând de la o SCARĂ UNICĂ de SALARIZARE în raport cu o serie de criterii specifice cum ar fi: domeniul, condiţiile specifice de muncă, gradul de calificare, vechimea în muncă, eficacitatea (raportul dintre obiectivele propuse şi cele atinse) şi eficienţa (raportul dintre obiectivele atinse şi resursele cheltuite) dovedită.

Un NOMENCLATOR UNIC de SALARIZARE care va porni de la raportul 1 corespunzător câstigului minim şi ajungând la raportul 7 considerat maxim valabil atât pentru sectorul bugetar şi cel privat, cu libertatea acestuia din urmă de a utiliza valori mai mari, dar niciodată mai mici! Treptele salariale vor fi identice.

- Pentru merite şi rezultate dovedite, se va putea acorda de Consiliul de administraţie, o primă excepţională având cuantumul egal cu maxim cuantumul salariului net pe care-l primeşte persoana respectivă. Excepţie fac inovaţiile-invenţiile brevetate, care conduc la obţinerea de rezultate deosebite la nivelul economiei naţionale (descoperirea unor noi tehnologii, de pildă) sau cele care revoluţionează ştiinţa şi tehnica universală!

In aceste cazuri, câştigurile sunt proporţionale cu importanţa descoperirii făcute şi impactul economic al acestea.

- Creditorul bugetar să nu mai aibă un statut privilegiat, ci să fie supus aceloraşi acte normative ca toate persoanele fizice şi juridice; aceleaşi termene de prescripţie şi termene procedurale, obligaţia de a suporta taxe judiciare, egalitate în faţa instituţiei de drept a nulităţii absolute; de asemenea, creditorul bugetar să nu poată calcula debitorilor săi, sume mai mari decât dublul debitului iniţial, aşa cum prevede Codul Civil, această prevedere urmând a fi comună tuturor persoanelor fizice şi juridice din România, inclusiv a organizaţiilor de stat.

- În România să domnească principiul egalităţii în faţa legii! În momentul de faţă în România se încalcă grosolan acest principiu. Potrivit moralei credintei, a cere debitorului mai mult de maxim dublul sumei datorate se numeşte CĂMĂTĂRIE, care VA fi interzisă tuturor şi declarată ca delict penal, incluzând şi pedeapsa capitală!

11 - MUNCA cinstită şi care este dovedită legal, INOVAREA şi ECONOMISIREA, vor constitui temeiul dobândirii unor VENITURI-BUNURI personale sau colective, pe baza unor constatări indubitabile dovedite .(pag. 6 color)

12 - PROPRIETATEA privată va fi limitată prin lege la o anumită valoare, fiind deci interzisă acumularea de averi uriaşe în folosul unei singure persoane sau a unui grup restrâns.

13 - NIMENI nu este mai presus de lege, ceea ce înseamnă că toate persoanele vor răspunde în mod egal în faţa legii, nemaiexistând niciun fel de privilegii sau imunităţi.

14 - ORICE bugetar va putea primi temporar în interesul serviciului, locuinţă gratuită pe timp limitat, în spaţii din proprietatea statului, dar fiecare beneficiar se va deplasa la locul de muncă pe cheltuiala sa, cu excepţia delegaţiilor şi alte excepţii prevăzute de lege (de pildă, militarii care primesc misiuni ce comportă şi deplasări, nu vor face aceste deplasări „pe cheltuiala proprie", ş.a.m.d.).

15 - Toate investiţiile şi cheltuielile bugetate, vor FI TRANSPARENTE, nimic secretizat. Aceste scoateri de bani din bugete, trebuie să fie totodată controlate de către societatea civilă beneficiară! PREJUDICIILE realizate prin deturnarea de fonduri bugetare sunt FAPTE PENALE grave pentru care vor trebui să răspundă TOATE persoanele ce au decis sau au avut în administrare acele fonduri.

16 - Administrarea şi execuţia bugetelor de stat vor fi făcute publice şi de la un anumit cuantum în sus, vor fi aprobate prin referendum local, regional sau naţional (după cum este vorba de bugete locale, judeţene sau naţionale) pentru ca astfel aprobarea investiţiei să fie realizată de către societatea civilă implicată.

17 - Ministerele vor fi max. 10 şi se vor interzice alte structuri conexe; schemele vor fi aprobate anual prin Buget si vor cuprinde un minim mijloace de transport produse in ţară, la dispoziţie doar în timpul şi interesul seviciului. Aceste cheltuieli nu pot depăşi un anumit cuantum prevăzut în lege. Deplasările şi delegaţiile în străinătate nu se vor aproba decât numai dacă există un interes naţional care să presupună necesitatea organizării acestor deplasări, eficienţă dovedita, in caz contrar se vor imputa participanţilor si decidentilor, în cadrul acestora nu pot fi incluşi sub nicio formă şi membrii familiei sau terti in afara delegatului şi nici perioade de timp sau cheltuieli mai mari decât cele mandatate anterior, diferenţele se vor imputa.

18 - Legea Lustraţiei va fi refăcută incluzând şi principiile stipulate de Proclamaţia de la Timişoara; toţi cei vinovaţi pentru toate faptele săvârşite în timpul sau după regimul comunist vor fi judecaţi şi condamnaţi, cu recuperarea daunelor. Pentru cazul în care cei vinovaţi au decedat între timp, răspunderea civilă revine succesorilor 4 generatii. Aceste fapte sunt raman imprescriptibile!

19 - Parlamentul UNICAMERAL va avea maxim 221 parlamentari - aleşi pentru fiecare cca. 100.000 locuitori cu drept de vot şi făcând parte OBLIGATORIU din acea comunitate. Prin lege, persoanele canditate si alese vor trebui să fie JURIŞTI (în cazul Parlamentului, cel puţin 2/3 din parlamentari), dar şi persoane cu studii superioare în alte domenii: ingineri, medici, sociologi, etc., cu vârste cuprinse între 35 şi 55 de ani. (pag. 7 color)

Alegerea se va face pe liste NOMINALE, iar susţinerea poate fi făcută de partide, societatea civilă sau ca independenţi.

DEVINE ALES cel care a dobândit MAJORITATEA DEVOTURI exprimate, dar validarea se va face doar dacă au participat minim 75% din cei cu drept de VOT, incluzând şi diaspora, toţi cetăţenii cu dublă cetăţenie.

Statul nu va finanţa nimănui campania electorală şi nici nu va subvenţiona activităţi politice, sedii, birouri parlamentare, mijloace de transport, deplasări, etc.

În caz de neprezentare la vot a cetăţenilor, se va considera aceasta ca VOT DE BLAM asupra întregului electorat şi OBLIGATORIU în alegerile care se vor reorganiza nu vor mai putea participa aceiaşi "ofertanţi politici", ci alte persoane. Între cele două scrutinuri, conducerea şi administrarea ţării se va face de către un consiliu provizoriu format din civili şi militari.

20 - Camera deputaţilor va funcţiona în VECHEA clădire a Parlamentului din Dealul Mitropoliei şi va avea pentru cheltuieli totale de funcţionare-admnistrare, max. 30% din suma retribuţiilor BRUTE ale parlamentarilor; retribuţia şi programul lor se va încadra în reglementările generale ale bugetarilor: fără PRIVILEGII sau diferente de vreun fel.

Ei trebuie să se comporte şi să fie trataţi ca salariaţi normali, cu aceleaşi drepturi şi obligaţii ca toţi ceilalţi salariaţi bugetari.

21 - Justiţia se va reforma întrutotul; structurile speciale, gen ANI etc., se vor desfiinţa; TRIBUNALELE vor avea NORME de eficienţă şi program ca toţi bugetarii, iar retribuţia va fi legată de rezultatele efective; erorile judiciare vor fi imputate direct magistraţilor vinovaţi, iar consecinţele, inclusiv cheltuielile vor fi recuperate doar de la vinovaţi şi niciodată de la Buget!

22 - Avocaţii, notarii şi executorii judecătoreşti şi asimilaţii lor, nu vor putea funcţiona decât în cadrul unor organizaţii ale statului şi sub controlul acestuia. Avocaţii şi consilierii juridici vor fi calificaţi după un stagiu de minim 4 ani, iar costurile si veniturile lor vor fi contabilizate! Evaziunea fiscală nu va fi iertată nimănui, iar cei vinovaţi vor excluşi din justitie! Controlul averilor lor, se va face obligatoriu periodic sau la sesizarea unor cetăţeni prezentând dovezi pertinente! Înperioada verificării, cei supuşi acestei verificări vor fi suspendaţi din activitate!

23 - UN CAPITOL prioritar: DESFIINŢAREA excepţiilor în cazurile de austeritate, RECESIUNE ori stare de NECESITATE; aceasta însemnând concret:

- TOATE veniturile, salariile încasate vor avea o limită maximă unică şi anume: nu vor depăşi de 10 ori pensia unui fost membru C.A.P.;

23bis - Statul nu va mai face POMENI de niciun fel! Se va adopta şi principiul: CINE NU MUNCEŞTE (produce plus valoare, valoare adaugata=profit real), NU MĂNÂNCĂ! Excepţie făcând handicapaţii incontestabili.

24 - INVESTIŢIILE vor fi total transparente la nivel NAŢIONAL şi în comisiile de control vor fi OBLIGATORIU reprezentanţii societăţii civile sub condiţia de a nu fi angrenaţi în nicio formă de partizanariat! Investiţiile EŞUATE vor fi imputate şi recuperate de la DECIDENŢI, ADMINISTRATORI dar şi (pag. 8 color) executanţilor, în măsura în care aceştia aveau răspunderi legate de controlul activităţii respective.

24bis - Se va înfiinţa un organism naţional de control de calitate, care va organiza comisii de recepţie.

4 - Câteva ATENŢIONĂRI:

- Constatând nepăsarea si nesimţirea adresanţilor unor partide pretins „social democrate", se confirmă ipoteza că TOTI POLITICIENII noştri, inclusiv cei numiţi „independenţi", dar şi persoanele care conduc patronatele şi sindicatele, fac PARTE, din clasa TAGMEI JEFUITORILOR, îmbogăţiţi deopotrivă FĂRĂ MUNCĂ, nişte trântori, în dauna albinelor ÎMPUŢINATE deliberat.

- LUPTA DE MILENII DINTRE UNICUL CREATOR al tuturor văzutelor şi nevăzutelor, pentru ERADICAREA RĂULUI promovat de SATANA, a INTRAT ÎNTR-O FAZĂ DECISIVĂ, UCIGĂTOARE de VIEŢI!

SATANA a reuşit sa GLOBALIZEZE PĂCATUL PRIMAR şi este GATA SA FOLOSESCĂ TOATE FORŢELE SPRE ŢINTA SA DE MILENII VISATĂ: SĂ INSTAUREZE SATANISMUL pe PĂMÂNT prin EXTERMINAREA FIZICĂ a minim 2 miliarde din cele cca. 7,5 miliarde de oameni. Aceasta prin felurite metode: RĂZBOAIE, BOLI provocate, MEDICAMENTE nocive vieţii şi printr-o ALIMENTAŢIE obţinută din MUTAŢII GENETICE UCIGAŞE, etc!

5 - CE-I DE FĂCUT?

a. SĂ NU NE MAI IMPLICAM în acţiuni de stradă, chiar şi acelea NON-VIOLENTE, CĂCI RISCĂM SĂ MURIM DEGEABA! REPRESIUNEA este pregătită: puştile sunt aţintite deja spre fiecare din noi şi orice victimă ar reprezenta o victorie a programului de exterminare a populaţiei globului!

b. SA CONŞTIENTIZĂM: VISTERIA este GOALĂ, fiind devalizată prin furt legalizat, de către persoane cu misiunea de a ne face SCLAVI, muritori de FOAME prin ASASINATE ECONOMICE CAPITALISTE, îndemnându-ne:
 • SĂ ACCEPTAM doctrina CAPITALISTĂ A PRIVATIZĂRII avuţiei naţionale cu ORICE PREŢ şi dintr-o ŢARĂ BOGATĂ, am devenit mai saraci decât pe vremea fanarioţilor;
 • să ÎNCURAJĂM la rândul nostru NE-MUNCA şi LENEA sub ÎNDEMNUL SĂ INTRĂM în PRIMA BANCA întâlnită în cale, unde se ACORDĂ PE LOC diverse credite;
 • să acceptăm regimul de imunitate pentru HOŢII aflaţi la PUTERE, astfel încât falimentul şi datoriile create de aceştia să fie plătite din buget, pe seama contribuabililor cinstiţi!
c. SA ŢINEM MINTE că ÎNDATORAREA reprezintă TEHNICA ADUCERII ÎN SCLAVIE şi CĂ ÎMPRUMUTUL odată făcut, reprezintă o victorie pentru TAGMA JEFUITORILOR, recte pentru BOGAŢII LUMII. Să nu uităm că datoria externă reală a României în prezent depăşeşte 120 miliarde Euro, la care se vor adăuga dobânzile strivitoare de peste 30 miliarde Euro anual!

ÎNDEMN: NU VĂ MAI ÎMPRUMUTAŢI NICIODATĂ, chiar cu ademenirea de COFINANŢARE, căci piaţa muncii se prăbuşeşte, FOAMEA ne va duce la disperare, iar ŞANSA ca „slugile" să fie mai bine plătite, este nulă. (pag. 9 color)

d. SĂ TRECEM la PLANUL DE SUPRAVIEŢUIRE BIOLOGICĂ ACTIVA A NEAMULUI sub CHEMAREA la aplicarea unui vast program naţional insemnând:

- să arăm, semănăm, sădim, etc. TOT PĂMÂNTUL arabil, grădinile, livezile şi viile, tot terenul ce-l avem nemuncit.
Să facem asta CU TOŢII: noi, vecinii, rudele, prietenii; iar OGRADA să o repopulăm cu ANIMALELE care ne pot asigura împreună HRANA şi piaţa agricolă. Această piaţă agricolă LIBERĂ, odată renăscută, VA FI benefică si DEZINTOXICĂRII si exterminarii programate.

- să ne reparăm CASA şi ACARETURILE pentru toamne roditoare şi o viaţa cu IARNI lungi şi grele, plină de neprevăzut.

- să ne asigurăm APA bună, a IZVOARELOR naturale, asigurându-ne astfel împotriva posibilei situaţii de răzmeriţă provocată şi de otrăvire a surselor publice de apă;

- să avem surse de lemne, chiar dacă avem acum şi instalaţii de GAZE, căci la un moment dat nu le vom mai putea plăti sau acestea vor fi întrerupte din alte cauze;

- să lichidăm DEPOZITELE bancare, investind şi în UTILAJE agricole;

- ORICE PAS să FIE bine gândit, cu Sfatul comunitătii care se poate organiza prin clasica prietenie ancestrală, conlucrarea cu VECINUL şi în general cu aproapele nostru; renaşterea SOLIDARITĂŢII SOCIALE, incepând cu: BUNA DIMINEATA vecine!;

- NU contaţi pe ajutorul de la stat: EL (statul) nu mai este deocamdata al nostru;

e. ÎNDEMNAŢI-VĂ TINERII să se CĂSĂTORESCĂ şi să FACĂ COPII!

f. REÎNVIAŢI Căminul Cultural, HORA, gradiniţa, şcoala cu dascăli buni şi metodele educaţiei de odinioară !

g. Rugaţi-vă la BUNUL DUMNEZEU, cel ce ar putea fi astfel prezent mereu în fiinţa noastră!

Vă rog să ne reîntalnim, cât mai mulţi cu MARELE SFAT AL TĂRII propus, cu optimismul omului NEÎNVINS încă. Prin puterea lui DUMNEZEU şi cea a IUBIRII APROAPELUI, recitind seara, ISTORIA ROMÂNILOR, a DACILOR şi altor neamuri ce au supravieţuit războaielor, lipsurilor şi care prin rezistenţa lor în faţa opresiunii ne-au DAT VIAŢĂ CELOR DE ASTĂZI!

Vă rugăm: ÎNŢELEGEŢI şi IMPLICAŢI-VĂ!

CU NOI POATE fi ŞI DUMNEZEU şi toţi SEMENII!

Preşedinte fondator Aristide Buzuloiu şi colaboratorii săi, încă prea puţini.
Vă rugăm faceţi ca Apelul sa circule nestigherit!

FAPTE... nu VORBE!

 • Bold
 • Italic
 • Underline
 • Stroke
 • Quote
 
 • 250 Characters left