Din secretele ascensiunii politice Vela V – SFATUL ȚĂRII

Din secretele ascensiunii politice Vela V – SFATUL ȚĂRII

Distribuie acest articol!


👇 Donează! Susține-ne pe Patreon 👇

Become a Patron!

Motto: Fraților, licheaua nu evoluează! – Petre Țuțea

Promiteam o anchetă cu privire la traiectoria „profesională” (căci numai profesionist nu se poate numi Vela Marcel) şi managerială a fostului ministru de Interne. Iată că, în acest episod, se vor vedea micile trucaje aplicate licitaţiilor publice la nivelul administrației locale Caransebeș. 

În data de 28.06.2010, în mandatul primarului Vela, se înregistrează la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, cererea nr. 4065 care este emisă de SC COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A. în data de 29.06.2010 (cu o zi după), prin care aceasta solicită: amenajare şi lucrări de curăţare, defrişare arbuşti, buruieni şi plante dăunătoare şi reabilitare de planeitate din parcelele top 2865-2-A-1-B; 2166-1; 931-3. În cerere se precizează că pământul excedentar și acumulările din parcele se intenționează a fi folosite la execuția umpluturilor pe centura ocolitoare a Caransebeșului. SC COPISA se angajează ca la terminarea lucrărilor să amenajeze parcelele prin depunerea unui strat de pământ vegetal necesar pentru destinație teren agricol.

În aceeași zi, 28.06.2010,  Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat întocmeşte referatul în vederea emiterii unei hotărâri de consiliu privind solicitarea COPISA, referat semnat pentru director de GRUNEANŢU ŞTEFAN, acesta semnând şi la rubrica întocmit, în calitate de consilier juridic.

Să fie vorba despre o eroare materială sau despre goana de a acoperi într-un fel anumite ilegalităţi?! Se poate însă observa cum comisia de specialitate nr 1 (economică) dă aviz favorabil în data de 25.06.2010 când cererea nici nu exista, ea  fiind înregistrată în data de 28.06.2010.

Mai mult, această comisie de specialitate a luat o decizie cu doar un membru deoarece ceilalți doi membri nu au fost prezenți. Conform legii nr. 215 din 23 aprilie 2001

Legea administraţiei publice locale, la art.56 
 pct. 5) Comisiile de specialitate lucrează în plen şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor. Deci, în acest caz, votul ar fi trebuit să fie nefavorabil, dar la Primăria Caransebeș, „intituţiile statului şi legea suntem noi”, situație în care, orice este posibil.

Tot la fel de ciudat este faptul că ordinea de zi este întocmită în 23.06.2010, iar la punctul 7 de pe ordinea de zi se află proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării lucrărilor de curăţare şi defrişare a unor terenuri de către SC COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA, solicitare înregistrată la Primăria Caransebeş în data de 28.06.2010 adică 5 zile mai târziu.

În data de 02.07.2010 se emite caietul de sarcini cu număr de înregistrare 11917, 4095-02.07.2010 semnat pentru director, dar şi la întocmit, de către acelaşi Gurneanţu Ştefan, iar pentru primar de către Nicolae Borceanu.

Deşi SC COPISA a solicitat doar lucrări de amenajare, toate documentele şi chiar votul consilierilor specificând acest lucru prin hotărârarea de consiliu nr. 144-29.06.2010, se scot la vânzare parcelele 2865-2-a-1-b în suprafaţa de 22000 nr. top. 2166-1 în suprafaţă de 47500 mp şi nr. top. 931 în suprafaţa de 28500 mp. Preţul de pornire 0,3 Euro/mp mult subevaluat față de prețul pieței din acel moment. Interesant este cum a fost posibilă o vânzare de teren aflată în proprietate publică fără a avea o evaluare a prețului terenului?

Se întocmeşte caietul de sarcini şi în data de 28.07.2010 are loc licitaţia. La licitaţie nu se  prezintă reprezentantul SC COPISA, ci două persoane fizice, Stepănescu Marius- Dimitrie– fratele celebrului Ştauber (Stepănescu Cristian Anton), un prosper om de afaceri din Caransebeş, cunoscut datorită tranzacţiilor imobiliare realizate prin prisma prieteniei strânse dintre Marcel Vela şi Maxinesi Alexandru – omul lui Marian Copilu (reprezentant COPISA), ulterior devenit cetăţean de onoare al municipiului Caransebeş.

Din ceea ce reiese din procesul de licitație ambele cereri de înscriere la licitație au fost depuse în aceeași zi, 28.07.2010 și au avut numere consecutive, adică 4798 și 4799, ceea ce ne duce cu gândul că aceste cereri au fost depuse de aceeași persoană sau deloc.

După cele expuse, aceasta era doar o licitaţie trucată, făcută în grabă şi în care autorii nici măcar nu mai aveau bunul simţ să păstreze aparenţa de normalitate. Deşi preţul era foarte mic (subevaluat) după ce s-a strigat primul pas, Stepanescu Marius s-a retras, iar vânzarea a fost adjudecată către Maxinesi Alexandru.

 Aceste operaţiuni abracadabrante se pare că au fost specialitatea lui Vela cât timp a condus Caransebeşul, iar pe perioada stării de urgenţă tocmai aceste aptitudini de scamator l-au recomandat pentru lupta cu COVID 19.


Distribuie acest articol!

Din secretele ascensiunii politice Vela VI – SFATUL ȚĂRII Articol anterior Din secretele ascensiunii politice Vela VI – SFATUL ȚĂRII
Majordomul Iohannis, maestru de ceremonii antiromânești – SFATUL ȚĂRII Articol următor Majordomul Iohannis, maestru de ceremonii antiromânești – SFATUL ȚĂRII